Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 18 May 2008

ABC är det bästa medlet mot HIV/AIDS

Fler och fler framstående forskare börjar idag tvivla på om man någonsin kommer att finna ett vaccin mot HIV. Tvivel som egentligen inte ska ses som särskilt förvånande, då viruset är så genialiskt uppbyggt att det skulle krävas en närmast gudomlig kraft (om man är religiös av sig) att övermanna det. Att HIV är en sån utomordentlig överlägsen skapelse, på ett objektivt och metafysiskt plan, beror på tre saker; 1) viruset attackerar den sorten av vita blodkroppar som just är specialiserad på att bekämpa virus 2) viruset har en lång inkubationstid, dvs man hinner smitta ner andra innan man upptäcker att man själv bär på sjukdomen 3) viruset är mycket imperfekt och lättmuterat, vilket gör att det hela tiden förändras och kan inte ”fångas in” av varken det egna immunförsvaret eller av vaccin.

Men kampen mot HIV/AIDS står inte och faller med ett vaccin, det finns andra sätt. I Afrika söder om Sahara har man börjat rabbla mantrat ”ABC”, som står för Abstines (avhållsamhet), Be faithful (var trogen) och Condomise (använd kondom). Resultaten har låtit väntat på sig i många delar av subkontinenten, men i t ex Uganda så sägs man se en minskning av nya fall av HIV smittade. En omfattande ”ABC”-kampanj i kombination med att landets president gått ut offentligt och erkänt existensen av problemet med HIV/AIDS är den troligaste orsaken till den ugandiska framgången. Huruvida denna nedgående trend är permanent eller inte får tiden utvisa, men det är klart bättre taktik än att stoppa huvudet i sanden och förneka problemet, eller att förlita sig på att läkemedelsföretagen någon gång i framtiden möjligen, kanske, förhoppnigsvis, hittar ett vaccin, om vi har tur.

SVD
DN DN

Sphere: Related Content

8 comments:

Anonymous said...

Bara uppfinna en vettig kondom då som folk vill använda. Som inte luktar apa, som leder värme och vidarebefodrar känslan på korrekt sätt, som formar sig i perfekt passform och är så supertunn som det någonsin är möjligt.

Denna är ett klart framsteg, men skulle behöva ett par generationer utveckling till tror jag:

http://www.kondomkungen.se/wpt/view/pasante/unique-34974/

Gustaf said...

ABC började användas i Uganda för ca 15 år sedan. Någongång efteråt började HIV-talen sjunka, för att sean stabilisera sig, och de senaste åren stiga igen.
Det är alltså inte någonting nytt, och inte oerhört effektivt. Än mer problematiskt är att kyrkor i Afrika trycker mycket hårt på "A"-et, och motarbetar "C"-et, vilket motverkar effekten.
se http://www.avert.org/abc-hiv.htm för mer info.

Geoffrey Goines said...

Ökning av HIV fall i Uganda är inte särskilt stor (men ska ändå inte ignoreras). Det som tydligen har fungerat i landets kampanjer är just en kombination av ABC och att politisk ledare avstigmatiserat sjukdomen.

Även om kyrkan i dessa delar av Afrika trycker på "A":et så kan man helt klart se en förändrad attityd, där man fokuserar på alla tre bokstäver.

Illwill said...

Finns ett betydligt enklare sätt att bli av med ett såpass välskapat virus.

Utrota viruset på samma sätt som vi blev av med pesten, galna kosjukan och salmonella (i Sverige iaf).

Dyker viruset upp: döda individen (eller sätt den i karantän).

När människan skippar sin patetiska tro på religion och börjar förstå att den bara är ett djur bland många så kan vi börja planera efter evolutionen i stället för i dag, mot. Sluta lägga resurser på de äldre raserna och de svagaste individerna och börja tänka på vår art.

Inte politiskt korrekt kanske (heh..), men en fördel med att vara sociopat är att man ser saker betydligt klarare än de som har ett dunkel av tro och känslor framför logiken. Gissar att det är få som inte håller med om att världen vore betydligt bättre om människorna på den var betydligt bättre.

Geoffrey Goines said...

Fast finns det inte risk, i sann evolutionär anda, att man bromsar upp utvecklandet av ett starkare immunförsvar om man dödar individer så sanbbt de blir sjuka?

Carolina said...

Innan man hyllar ABC-metoden och Uganda ska man ha klart för sig att den procentuella nedgången i antal HIV-smittade i Uganda är oerhört omstridd. Det finns etablerade och respekterade forskare som anser att nedgången beror på annat än ABC, och andra som påstår att nedgången kan 'suddas ut' i den nationella statistiken om man tillför andra siffror (ex. antal smittade i det konfliktdrabbade norr).

Dessutom kan man knappast tala om ABC-metodens framgångar utan att nämna att USA (Ugandas största biståndsgivare) har tryckt på för denna metod, men genom att hävda att A och B ska gälla för alla, medan C endast ska gälla för de som ägnar sig åt prostitution. Att det är flest kvinnor som gör det och att de har väldigt svårt att dels komma över, dels få sin partner att använda kondom, nämns t ex inte i USA:s strategidokument för Uganda. ABC-metoden är och förblir kontroversiell och jag tycker inte den kan sägas vara det bästa medlet mot HIV/AIDS.

Geoffrey Goines said...

Jag hoppas att det framgick i mitt inlägg att det är med viss försiktighet jag nämner Uganda som framgångsexempel.
Tydligen har myntet mer än en sida och landet har inte rönt så stora framgångar i kampen mot HIV/AIDS som man kunnat önskat.

Däremot kan man se klara tecken från södra Afrika hur fokus läggs mer på alla tre bokstäver, och att även kyrkan stödjer detta, då den insett att människor ändå beter sig som kaniner...

I vilket fall som helst så lär en ABC kampanj vara mer framgångsrik strategi än att vänta på ett vaccin som aldrig blir verklighet.

Olle said...

Hej jag gör ett skolarbete om sydafrika och undrar om ABC-metoden även existera där?