Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 14 May 2008

Höjd koldioxidhalt - flera hot i ett

En ny studie baserat på analyser av innehållet i forntida luftbubblor i isborrkärnor visar på att dagens koldioxidhalt i atmosfären är den högsta på åtminstone 800 000 år. Även om det fortfarande kan vara berättigat att ifrågasätta om denna förhöjning är orsaken till dagens klimatförändringar (vissa menar ju t ex att en ökad global temperatur orsakar förhöjda halter växthusgaser), så kan man inte längre blunda för de konsekvenser en förhöjd koldioxidhalt kommer få för växt- och djurlivet på jorden.

Många växter kommer påverkas direkt fysiologiskt av en ökande koldioxidhalt i atmosfären. Eftersom växten andas koldioxid såsom vi andas syre så är det inte svårt att räkna ut att förändringar av koldioxiden i atmosfären kommer leda till nya anpassningar bland växtarter. Vissa kommer kanske att kunna evolvera på plats, medan andra kommer att vara tvungna att migrera. Och det är här vi ska börja bli oroliga.

En förändring av sammansättning av växtpopulationerna i världen kommer definitivt att ha en inverkan på sammansättning på djurpopulationerna. Även djuren kommer att tvingas till anpassningar eller migrationer, vilket otvetydigt kommer leda till en ökad artutrotning när de migrerande "horderna" av växter och djur stöter på mänsklig bebyggelse och vi, människor, vägrar släppa förbi dem. Och med dagens befolkningstäthet så lär inte växterna och djuren behöva migrerar långt innan de stöter på patrull...

(En bra bok på området, som belyser vilka konsekvenserna en ökad koldioxidhalt kommer att få för växter, djur men också människors matförsörjning är Graves & Reavey (1996). "Global Environmental Change. Plants, Animals & Communities." Longman, Harlow.)


DN


Sphere: Related Content

3 comments:

Magnus said...

Hej,

Den fremsta anledningen till att man vet att CO2 påverkar temperaturen på jorden är inte att temp och co2 koncentration sammstämmer bra i arkiven utan att CO2 har egenskapen av en växthusgas och alltså strålar tillbaka energi av en viss våglängd mot jorden och att hela systemet beter sig som vi förväntar oss... osv osv...

-MW

Geoffrey Goines said...

Absolut, det var väl Svante Arrhenius som först framförde en koppling mellan koldioxid och växthuseffekten. Men det är fortfarande möjligt att ifrågasätta om den nuvarande förhöjda koldioxidhalten (och förhöjningen av andra växthusgaser) är ensamt ansvarig för den klimatförändring vi just nu upplever.

Anonymous said...

Tänkte bara tillägga att det är Jonathan Graves och Duncan Reavey som skrivit boken Global Environmental Change. ISBN 058221873X