Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 7 May 2008

Forskarnas bristande respekt

Precis som man kan diskutera huruvida en morddömd ska få studera till lärkare, så kan man fråga sig om KI kan ska få ha forskare som inte följer djurskyddslagen-/förordningen.

I bägge fallen går det att hänvisa till en bristande respekt för liv, och denna attityd bör starkt ifrågasättas om den ska kunna få existera inom ett sjukhus fyra väggar.

SVD
Sphere: Related Content

3 comments:

Anonymous said...

Mobbning i KI... kan inte veterinarerna sparka forskarna i ansiktet? ultraviolence ftw

Anonymous said...

KI är inget sjukhus, det är ett universitet.

Geoffrey Goines said...

KI bedriver medicinsk forskning och utbildar bl a läkare. Det går således att i ett målande språk beskriva detta "ställe" för ett "sjukhus", särskilt i det sammanhang som beskrivs i inlägget.