Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 16 May 2008

Utarmningen av naturen

Enligt en rapport som presenteras idag så fortsätter jordens biodiversitet (artmångfald) att utarmas. Med några få undantag så fortsätter fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur och fiskar att minska i antal. Vad som dock är mycket viktigt att påpeka i samman-hanget är att rapporten undantar en överväldigande majoritet av artgrupper från undersökningen. Insekter, spindlar, övriga leddjur, växter, diverse alger, svampar och andra smådjur har inte tagits in under luppen för att utröna hur deras populationsstorlekar har minskat på senare tid.

Det kan ju helt klart vara en strategi-/kostnadsfråga att inte inkludera de andra artgrupperna i undersökningen, då vi människor bryr oss ändå mest om karismatiska och stora ryggradsdjur. Men det är på plats att påpeka vilken enorm betydelse dessa "osynliga" arter har för våra ekosystem, särskilt de terrestra (land) system, som är sägs vara mycket utpräglat botten-upp styrda. Med andra ord, den afrikanska savannen skulle mycket väl kunna klara sig utan ”topparter” såsom lejon, elefanter eller noshörningar, men det skulle vara kärvare om man till exempel tog bort ”bottenarten” dyngbaggen eller mykorrhiza-svampen (en, för träd, livsviktig svamp som växer på deras rötter).

Vare sig man känner mycket eller lite för andra arters välbefinnande, så är det en självbevarande strategi att vara mån om de artgrupper som är med och bygger upp och bibehåller större delen av stabiliteten och sundheten i ekosystemen. Låt oss nu hoppas att fler lär sig att uppskatta ”de små äckliga krypen” lika mycket som ”de stora kramgoa pälsbollarna”.

SVD
Sphere: Related Content

No comments: