Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 1 May 2008

Sydafrikas energikris

Eskom, Sydafrikas statligt ägda energibolag, har försökt komma tillrätta med den rådande energikrisen i södra Afrika genom "elransonering" sedan början av detta år. Sydafrikaner har fått vänja sig att i upp till 4 timmar om dagen, i ett förutbestämt schema, drabbas av elavbrott. Detta förfarande har drabbat samhället (och särskilt den viktiga och energikrävande gruvindustrin) hårt, och många bävar för hur det kommer bli under de kalla vintermånaderna som nu närmar sig.

Visst bör delar av energikrisen kunna lösas med markandsliberal lösningar i form av ökad konkurrens på energidistributörs- markanden. Problemet lär dock ligga i att Eskom besitter ett naturligt monopol, vare sig de är statligtägda eller inte. Vidare så står stora delar av befolkningen i södra Afrika utanför elnätet, vilket innebär att dagens efterfråga på energi inte motsvarar den verkliga efterfrågan. Dessa fattiga människor röstar vanligen på politiker som utlovar el (och vatten) till alla, vilket gör att styrande som förespråkar fortsatt statsägda elbolag ses som mer "attraktiva" för väljarna.


svd
hd
Sphere: Related Content

No comments: