Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 22 May 2008

Bleka Mbeki


Mebekis har fått motta mer och mer kritik, när det börjar stå klart att den senaste tidens våldsdåd mot, främst zimbabwiska flyktingar, är ett resultat av hans flathet i bland annat Zimbabwe frågan. Den alltmer färglösa Mebeki har också kritiserats av oppositionen för att han väntade så länge innan han, igår eftermiddag, kallade in militären för att råda bot på situationen i Johannesburg.

Jag tror inte någon riktigt förstår skälet till presidentens velande i så många politiska frågor, men man kan alltid hoppas på att FIFA pressar Mbeki att ta sig i kragen och fatta beslut baserade på logik och förnuft, och inte baserat på någon sorts livstidslojalitet mot andra politiska element.

DN
Sphere: Related Content

No comments: