Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 30 May 2008

Strunta i att rädda java-noshörningen

Den mycket sällsynta java-noshörningen har fångats på bild häromdagen när den välte en sk kamerafälla (obemannad kamera som ”fångar” djur på bild). Djuret är det fjärde mest sällsynta (snarare hotade) däggdjursarten på jorden, och återfinns i endast två nationalparker i Sydostasien. Som vanligt så är habitat- förstörelse och tjuvjakt orsaker till noshörningens plats på randen till utrotning. Och det kanske är dags att låta den stilla somna in.

Med tanke på vilka enorma resurser som behöver satsa för bevarande av denna art, så måste man fundera om man inte kan allokera pengar och åtgärder till annan naturvård, så att situationer som denna inte uppstår igen. Java-noshörningen får helt enkelt offras för att utgöra ett varnande exempel på ett mörkt kapitel i vår civilisations historia.

World's rarest mammals

SVD
Sphere: Related Content

2 comments:

Björn Nilsson said...

Med på sin höjd 60 individer kvar och en omgivning som ser rätt negativ ut är det verkligen inte lätt att rädda den här arten. Sumatranoshörningen ligger lite bättre till med ett par hundra individer men är givetvis också hotad. Men intressant nog har ju båda de här arterna haft en stor spridning över östra och sydöstra Asien. Om man skall försöka rädda dem är det kanske bäst att det sker i mindre tättbefolkade områden än Java. Eller om man nu, som du tycker, lika gärna skall ge upp? Jag vet inte vad som är bäst. Eller om det finns något "bäst".

Geoffrey Goines said...

Läget för de övriga tre arterna ser inte hellre bra ut (men där har vi individantal uppe på tusentalet).
Man skulle kunna snegla på Sydafrika som gjort ett utmärkt jobb med att bringa tillbaka både den svarta och vita från de döda.

Ambition, inspiration och ekonomiskt incitament (turisminkomster) är vad som krävs för att lyckas även i asien.