Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 23 May 2008

Helt rätt att avråda från Sydafrikaresande

Svenska UD har idag gått ut och avrått svenska turister att besöka sk kåkstäder i Sydafrika. Detta råd ska ses som en manning till turister att inte bidra till det främlingsfientliga våldet.

Turismen är på sina håll en viktig/livsviktig inkomstkälla för kåkstäderna och det är högst angeläget att omedelbart vissa på de negativa effekterna det rasistiska/främlingsfientlig våldet för med sig. Fördelen med en invandrarfri kåkstad kommer då att vägas mot nackdelarna med en turistfri kåkstad. Förhoppningsvis kan svenska turister genom sin ”konsumtentmakt” övertyga invånarna i kåkstäderna att det är våldsverkarna som är problemet och inte invandrarna.

SVD
DN
Sphere: Related Content

No comments: