Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Sunday, 25 May 2008

Leva med parasiter

När man talar om den symbios (egentligen mutalism eller "jämställd" parasitism) som människan lever med sina tarmbakterier så är det få som blir äcklade eller motsäger sig ett sådant "samarbete". Går man dock vidare till en symbios mellan oss och t ex diverse maskliknande tarmparasiter då kan motta både ett och annat ansiktsuttryck...

Det finns indikation att den parasitism som tarmmaskar ägnar sig åt, inte är så enkelriktad som man skulle kunna tro. Även värden kan erhålla fördelar av att ha något som krälar runt i magtrakten. En studie för något år sen fann att människor i Indien, där en speciell tarmmask var vanligt förekommande, i princip inte drabbades alls av Chrons sjukdom.

Det återfinns fler exempel på hur värden på något sätt dragit nytta av sin parasit (träd och mykorrhiza-svampar är ett exempel). Sålunda är det föga förvånade att vi inte lärt oss att ta ut hyra i form av gentjänster av våra hyresgäster. Och ser man i detta fall på valet mellan Chrons sjukdom och att inhysa en tarmparasit så är valet åtminstone för mig relativt självklart.

DN
SVD
Sphere: Related Content

No comments: