Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 30 May 2008

U-länderna behöver inte lån

Världsbanken har vid utvecklingskonferensen i Japan beviljat ett lån på 1,2 miljarder dollar till utvecklingsländer som drabbats av de stigande världsomfattande matpriserna. Men precis som de afrikanska ledarna påpekade under konferensen så behöver länderna inte allmosse utan investeringar (och rättvis konkurrens på världsmarknaden). Ansvaret ligger dock minst lika mycket utvecklingsländerna som på omvärlden.

Många länder, särskilt i södra Afrika, förlitar sig fortfarande på gamla stamtraditioner vid brukandet av jorden. Dessa måste fasas ut så snabbt som möjligt om vi ska få bukt med den kroniska matsituation i områdena. Man måste inse att dagens befolkningstäthet inte tillåter nostalgiskt traditionstänkande i form av uråldriga (jordbruks-) traditioner.

Folk vid makten måste våga stå upp emot lokala stamledare och kräva förändring. Men minst lika viktigt är att makthavarna förstår vikten av en betydande fokusering på jordbrukssektorn i detta skede av ländernas utveckling. För om denna sektor, såsom ofta sker, försummas till förmån för industrisektorn så skapas ett beroende av matimport, en import som äts upp istället för att inversteras. Och detta är något som man, av förståliga skäl, vill undvika.

SVD
Sphere: Related Content

No comments: