Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Thursday, 15 May 2008

Isbjörnen kan inte ses som en hotad art

Det har idag tillkännagivits att isbjörnen numera är rödlistad i USA, vilket resulterar i att den kan få ett starkt lagskydd genom Endangered Species Act (ESA). Detta ska tydligen vara den första arten som återfinns på amerikanskt territorium som rödlistas pga den pågående klimatförändringen (detta är nog en sanning med viss modifikation). Det kan dock uppkomma lite problem när ESA möter modern populationsgenetik.

Enligt ESA så kan endast arter åtnjuta lagens starka skydd. Detta har vållat huvudbryn när man för några år sedan upptäckte att den starkt utrotningshotade rödvargen (Canis rufus) egentligen bara är en hybrid av (grå-)varg (Canis lupus) och prärievarg (Canis latrans). Vilket gjorda att vissa började fundera kring om man ska satsa stora naturvårdsresurser för att bevara bastard...

För bara något år sen så visade forskning från Uppsala Universitet att isbjörnen (Ursus maritimus) ska kunna betraktas som en, om än väldigt säregen, underart av brunbjörnen (Ursus arctos). En DNA-studie visade nära släktskap mellan den vita och bruna nallen, och vi får hoppas att vidare studier inte kommer fram till att även isbjörnen är ytterligare en i raden av bastarder...Expressen
Sphere: Related Content

No comments: