Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 21 May 2008

Vem är rädd för krabbor?

Det går att finna i bland annat E.O. Wilsons mycket läsvärda bok "The Diversity of Life" att de två största farorna för den biologiska mångfalden i ett område är habitatförstörelse och "alien invasive species" (dvs nya arter som invaderar ett område). I samband med ökad globalisering och de pågående klimatförändringar så ser vi mer och mer tecken på hur en art förs, "frivilligt" eller med människohjälp, in i Sverige. Nu senaste har en ny, för Sverige, krabbart upptäckts på västkusten. Den kan kanske snart sälla sig till andra sentida "besökare" i de svenska ekosystemen.

Är det då så farligt med en ny krabba? Nja, kanske inte just denna, men av alla krabbarter som försöker att invadera svenska vatten så kommer någon förr eller senare att lyckas. Och detta är något som definitivt man ska frukta oerhört mycket. Risken med nya arter är, som Wilson påpekar i sin bok, att de kan dominerar ekosystemet fullständigt och konkurrera ut flertalet av de andra arterna, inklusive de som vi människor uppskattar av endera ekonomiska, estetiska eller andra skäl.

Rävar i Australien, råttor på avlägsna havsöar, och kinesiska ullhavskrabbor längs norska kustvatten är några få exempel på invasionsarter som ställer till med mycket oreda i respektive ekosystem. Även om det existerar ett och annat exempel på invasionsarter där processen är naturlig så är det ofta människan som ska skuldbeläggas. Och det kan här poängteras att även om pågående klimatförändring inte skulle beror på mänsklig aktivitet, så har vi ändå ett finger med i detta makabra spel. Våran framfart på land och i vatten har utrotat och decimerat arter till en punkt att de inte kan klara av konkurrensen från en ”nykomling” och därför går under när de anländer.

Mer fokus måste riktas mot hur människan påverkar ekosystemet utanför de klimatologiska aspekterna. För klimatförändringen är redan i full gång, och kommer att pågå ett bra tag till vare sig vi stryper våra koldioxidutsläpp eller inte. Därför är det viktigt att värna om ekosystemens egna buffertförmågor, och tillåta ekosystemen en egen dynamik och struktur, så att de kan evolvera och följaktligen överleva.

DN SVD
Sphere: Related Content

No comments: