Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 7 May 2008

Europas rika natur

Ett projekt har dragits igång för att lyfta fram Europas natur bland den egna befolkningen. Detta låter som en utmärkt initiativ som förhoppningsvis kan få européer att inse rikedomen som finns runtom dem (även om den på sina ställen tyvärr är nere på existensminimum). För den finns där, det gäller bara att titta ordentligt.

Europas artmångfald har ibland ansetts lysa med sin frånvaro. Istiden och naturliga barriärer (bland annat Alperna och Medelhavet) har sett till att denna kontinent har ett naturligt lågt artantal. Till detta adderas en långvarig intensiv mänsklig närvaro som både trängt undan och utrotat många arter, och som fått varje naturromantiker i "den gamla världen" att avundsjukt snegla på mer artrika kontinenter.

Och visst kan det vara svårt att konkurrera med vissa andra delar av världen om artmångfald, men det handlar absolut inte om någon utklassning i denna ”matching”. Jämför man till exempel antal rovdjur i Europa och i Södra Afrika så får man (förhoppningsvis) en stark lust att ge sig ut på safari bland Europas länder.

 • Södra Afrika
 • 7 arter katter
 • 5 arter hundar
 • 5 arter mårddjur
 • 12 arter mungos
 • 4 arter viverrider
 • 0 arter björnar
 • 4 arter hyenor
 • Europa
 • 3 arter katter
 • 4 arter hundar
 • 13 arter mårddjur
 • 2 arter mungos
 • 1 art viverrider
 • 2 arter björn
 • 0 arter hyenor

Det ska noteras att natur är mer än bara karismatiska rovdjur och/eller hissnade och dramatiska landskap, men det kan vara bra att starta där för att så ett frö av inspiration bland naturnollor. Vidare bör påpekas det viktiga i att lyfta fram, i samband med detta projekt, att stora delar av Europas natur är under hot och att många växt- och djurpopulationer för en tynande tillvaro. Förhoppningsvis lär vi oss att inte bara bevara dessa ”européer”, men också se till att deras framtid är tryggad.


SVD
Sphere: Related Content

No comments: