Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Wednesday, 21 May 2008

Äntligen minskat bistånd!

Det är på tiden att länder i EU minskar på sina bistånd. Jag förutsätter att denna minskning är rejäl och helomfattande, och att den inkluderar allt det bistånd som EU betalar i diverse jordbruksstöd till de egna bönderna...

För det är först när dessa enorma subventioner avskaffats som fattiga länder kan bli av med sitt biståndsberoende och börja konkurrera på lika villkor på den globala markanden.

SVD
Sphere: Related Content

7 comments:

Strutsman said...

När det klagas över att man ger lite mindre, då har man gett för mycket.

LArs said...

Ja det är banne mig på tiden!

Bra timing att klaga på minskat bistånd just när bok och rapporter om vilken korruption bistånd leder till. Not.

Afrika har fåt cirka 8000 miljarder. Hur mycket har det hjälpt?

Anonymous said...

Det är väl inte helt politiskt korrekt, men det kanske är ide att åter-kolonisera vissa länder för att stoppa den inhemska korruptionen och göra en slags omstart av hela systemet i länderna.

Geoffrey Goines said...

Anledningen till att vi i från första början måste skicka ner bistånd till Afrika (förutom att möjligen rena vårt egna samvete) är orättvisa villkor på den globala marknaden.

Möjligen har Afrika mottagit 8000 miljarder i bistånd, men hur åtskilligt mkt mer har Europas bönder mottagit i jordbrukssubventioner?

Geoffrey Goines said...

Vad menas med en "åter"-kolonisation? Har Europa släppt sitt grepp om t ex Afrika?
Må vara att det inte handlar om kolonisation i form av en fysisk närvaro, men Europas långa tentakler når fortfarande ner till dessa länder.
Visst leder bistånd ofta till korruption, men det är EU jordbrukssubventioner till de egna bönderna som leder till att vissa länder är beroende av bistånd.

Anonymous said...

Bistånd skapar inte korruption. Det lever mitt i den. Bra bistånd korrumperar mindre - dåligt bistånd mer. Vi vet rätt så väl idag hur korruption fungerar, så det går att designa bistånd med minimal korrumperande effekt, eller med minskande korruption som följd.
Svenskt bistånd är generellt bra i det här avseendet! Det bistånd som korrumperar mest är det som involverar dyra investeringar i infrastruktur och maskiner. Sverige ger bistånd av den karaktären främst genom multilaterala organ, men det är ändå lite.

Tyvärr är det så att handel korrumperar ännu mer. "Trade no aid" är ett påpulärt slagord, men handel kommer inte att förändra korruptionsmönstren. Företag anpassar sig och har måttligt intresse av att förändra en affärssituation när de väl etablerat sig. Då hjälper istället korruptionen dem att hålla sig kvar på marknaden.
Europeiska jordbrukssubventioner upprätthåller ett ineffektivt jordbruk. Så är det! Om ett företag behöver få 30% av sina inkomster från staten för att överleva, är det då effektivt? De effektivaste jordbruken är småbruken i Syd.

Geoffrey Goines said...

Har tyvärr inte sett ngr tecken själv på att handel skulle korrumpera mer än (dåligt) bistånd, men jag ska hålla ögonen öppna.

I övrigt håller jag med om att många europiska jordbruk är ineffektiva.