Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 9 May 2008

Klimathotet är inte det enda hotet

"Global change is not climate change. But there is much more to global change than just climate change"
Jill Jäger

En tredjedel av svenskarna oroas tydligen inte av det sk klimathotet. Om huruvida dessa personer faktiskt struntat i att ta till sig konsekvenserna av den pågående klimatförändringen, eller bara vill trotsa etablissemanget, framgår inte. Det går dock inte frångå faktum att vi, invånare på denna planet, har något att frukta mer än just en omfattande klimatförändring , vare sig den är naturlig eller inte.

De stora klimatförändringarna i förhistorisk tid har alla lett till omfattande artutdöende på delar av eller hela jordklotet. På "senare" tid (sedan den senaste istidsavsmältningen) har mycket av artutdöendet troligen berott på en kombination av mänsklig närvaro och klimatförändring (t ex utrotandet av jättehjorten och vildhästen i Europa).

Det är viktigt i denna klimatdebatt att få alla, inklusive de fanatiska förespråkarna och motståndarna till global uppvärmning-teorin, att inse konsekvenserna av den globala förändring som sker på jorden just nu. Klimatförändring, ekonomisk förändring, social förändring, demografiska förändringar etc, är alla med och påverkar den process som kommer att påverka våra liv, oavsett om vi vill medge det eller inte.

Att låta åtgärder stanna vid koldioxidbegränsningar är att inte se helheten i problemet, att tro att problemet löser sig självt är å andra sidan en kraftig övertro av den egna förmåga. Det är dags att börja fundera i vidare termer och förstå vilka konsekvenser en global kris kan få för ett så oerhört sammanflätat system som vår planet ändå är idag.

SVD
DN
Sphere: Related Content

No comments: