Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Friday, 9 May 2008

Minskning av abborre och gädda

Både abborre och gädda tycks minska i antal pga utfiskningen av torsken. Förvånande? Nejdå, man är inom naturvetenskap fullt medveten om ekosystemens komplicerade väv och dess icke–linjäritet. Nu får man bara hoppas att t ex ekonomer och beslutsfattare lär sig detta.

SVD
Sphere: Related Content

No comments: