Personal info:

My photo
Swedish, Nature conservation freak, Passionate about Africa, Loving Peace, Politically neutral

Saturday, 24 May 2008

Bojkotta Sydafrika!

Jag hoppas att svenska turister, i sann solidarisk anda, väljer att bojkotta Sydafrika så länge det rasistiska/främlingsfientliga våldet fortsätter. Landets invånare och de politiska ledarna måste bli brutalt medvetna om att det kostar (i form av förlorad turisminkomst) att missköta sig.

[Siffror på den sydafrikansk turismindustrins inkomst är osäkra men kan utgöra så mycket som 10% av den årliga BNP]

SVD
DN
Sphere: Related Content

No comments: